Aktuální semináře

16.3. VOX Praha Proč jsme ve stresu?

20.3. VIM Brno Neverbální komunikace v praxi učitele

27.3. Brno Mendelu Fake news x mediální gramotnost

29.3. ACO Přibyslav školení mistrů - zvládání krizových situací 

Témata seminářů

Tlupu tvoří jedinci. Partu tvoří kamarádi. Firmu tvoří zaměstnanci. Pohromadě nás drží komunikace. Propojit se znamená vytvořit budoucnost.

Vyberte si téma semináře nebo workshopu, které je právě teď to vaše. Poznejte tajemství komunikace. Poznejte signály těla. Ovlivněte je. Vezměte do svých rukou svoji vlastní budoucnost. Semináře a workshopy se mohou tematicky kombinovat podle konkrétního zadání. Počet účastníků je u většiny workshopů omezen, protože důraz je na individuálním přístupu a praktických cvičeních. Každý účastník si odnese konkrétní způsob řešení situace, která ho trápí. Právě životní a pracovní situace jsou středobodem práce v každém semináři. V práci využívám zkušeností ze dvaceti let práce v médiích a postupy moderních způsobů práce s osobností jako Emoční kód (jsem certifikovaný praktik), Psych-K, Hakomi, H.E.A.R.T., ale také starodávný enneagram, který se stále projevuje jako velmi konkrétní pomocník v každodenním životě. Nejoblíbenější workshopy roku 2018: Nedostatek sebevědomí a fígle, jak na to, Neverbální komunikace a její velmi hlasité projevy, Základy prezentace a storytelling jako její moderní forma. Nově zařazené pro rok 2019: První pracovní pohovor, Komunikační typologie a místo v tlupě.

Autorem obrazů na této stránce je JUDr. Jaromír Skopal.

Reference

Božena Ranecká, specialista PR a interní komunikace

"Zaměstnanci naší firmy ( vrcholový a střední management a mladí adepti na tyto pozice) se účastnili čtyřdenní Komunikační akademie Hospodářské komory Havlíčkův Brod. Všichni účastníci hodnotili kurz pozitivně, jako velmi přínosný. Oceňovali profesionální a individuální přístup lektorky ke každému z nich, přizpůsobení výkladu, rozbor témat do detailů a praktickou část s nácvikem typů komunikace v různých situacích."

Reference

Herecké role v praxi personalisty - Havlíčkův Brod únor 2017:

Bc. Lenka Valová, B:TECH

"Název školení ve mně trochu budil obavy, jak to bude s autenticitou a předstíráním, téma pro mě bylo zcela nové a neuměla jsem si pod ním nic představit. Herecká role jako ochrana a pomoc při zvládnutí vlastní komunikace v náročných situací mě nadchla, včetně teoretického kontextu vysvětleného lektorkou. Je neuvěřitelné jak se lektorce do tak krátkého času podařilo dostat teorii, praktickou část vlastní tvorby role i jejího vyzkoušení formou zážitku. Umím si představit i celodenní akci. Pro mě osobně to byl velmi transformační zážitek s velkým dopadem do skutečného pracovního života.Děkuji!!"

Reference

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka 1.VOX a.s.

„Semináře Mgr. Jarmily Skopalové jsou jedinečné svojí praktičností a ojedinělým individuálním přístupem. Každý účastník si odnese přesně ty informace, které pro sebe potřebuje. I to je důvodem nebývale širokého spektra účastníků – od státní správy až po velké soukromé subjekty. Z její učebny se vždy ozývá smích, ale ve chvílích cvičení vyžaduje i na chodbách naprostý klid. Pro svoje „ovečky“ vždy vytvoří bezpečné prostředí, kde se střídají emoce, ale končí se vždy s úlevou a úsměvem.“

KONTAKT

Jarmila skopalová

+420 773 64 59 16

skopalova@generacevysocina.cz

GENERACE VYSOČINA s.r.o.

Palackého 220, 588 13

Polná Ič: 029 70 287

generace vysočina 2019 ® Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost Novotný fotograf