HAKOMI

Už jsme si zvykli, že nás tělo bolí.

Neptáme se, proč, doktoři nám řeknou, že je to stáří nebo různé nemoci. Proč ale bolí každého něco jiného? Někoho ruce, někoho nohy, někdo má potíže se srdcem, někdo se zažíváním. Většinou tohle všechno přejdeme jen sdělením, že každý je přece jiný.

To je pravda, ale copak nás opravdu nezajímá, v čem jsme jiní než ti druzí? A proč nás bolí nohy, když jsme celý život měli sedavé zaměstnání a proč druhého, který byl horník, třeba vůbec nebolí ruce, ale žaludek?

Tělo je překladatelem našich pocitů, vjemů a zkušeností. Komunikuje s námi svojí vlastní řečí.

Cokoliv se nám v životě stalo, zůstává uloženo v našem těle jako signál, který se může kdykoliv znovu projevit a vynést na povrch znovu pocit, situaci.

Umíme poslouchat svoje tělo? Rozumíme jeho řeči? Komunikace s naším tělem je jednou ze základních komunikačních technik, které jen zapomínáme používat.

Terapeutický systém Hakomi studuje automatické procesy, které se právě teď a tady dějí v člověku. Studuje základní materiál, ze kterého čerpáme ve svých reakcích a jednání. Materiál, který nás zevnitř vede k naší vnější komunikaci se světem.

Reakci na náš vnitřní i okolní svět dávají dohromady tělo a mysl. A mozek se mění ne slovy, ale zkušeností - kolikrát jste řekli dětem, že plotna je spálí? A kolik z nich to nikdy nezkusilo??? 

 

Počet účastníků neomezen

Reference

Božena Ranecká, specialista PR a interní komunikace

"Zaměstnanci naší firmy ( vrcholový a střední management a mladí adepti na tyto pozice) se účastnili čtyřdenní Komunikační akademie Hospodářské komory Havlíčkův Brod. Všichni účastníci hodnotili kurz pozitivně, jako velmi přínosný. Oceňovali profesionální a individuální přístup lektorky ke každému z nich, přizpůsobení výkladu, rozbor témat do detailů a praktickou část s nácvikem typů komunikace v různých situacích."

Reference

Herecké role v praxi personalisty - Havlíčkův Brod únor 2017:

Bc. Lenka Valová, B:TECH

"Název školení ve mně trochu budil obavy, jak to bude s autenticitou a předstíráním, téma pro mě bylo zcela nové a neuměla jsem si pod ním nic představit. Herecká role jako ochrana a pomoc při zvládnutí vlastní komunikace v náročných situací mě nadchla, včetně teoretického kontextu vysvětleného lektorkou. Je neuvěřitelné jak se lektorce do tak krátkého času podařilo dostat teorii, praktickou část vlastní tvorby role i jejího vyzkoušení formou zážitku. Umím si představit i celodenní akci. Pro mě osobně to byl velmi transformační zážitek s velkým dopadem do skutečného pracovního života.Děkuji!!"

Reference

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka 1.VOX a.s.

„Semináře Mgr. Jarmily Skopalové jsou jedinečné svojí praktičností a ojedinělým individuálním přístupem. Každý účastník si odnese přesně ty informace, které pro sebe potřebuje. I to je důvodem nebývale širokého spektra účastníků – od státní správy až po velké soukromé subjekty. Z její učebny se vždy ozývá smích, ale ve chvílích cvičení vyžaduje i na chodbách naprostý klid. Pro svoje „ovečky“ vždy vytvoří bezpečné prostředí, kde se střídají emoce, ale končí se vždy s úlevou a úsměvem.“

KONTAKT

Jarmila skopalová

+420 773 64 59 16

skopalova@generacevysocina.cz

GENERACE VYSOČINA s.r.o.

Palackého 220, 588 13

Polná Ič: 029 70 287

generace vysočina 2019 ® Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost Novotný fotograf