Základy prezentace a storytelling jako její moderní forma

Víte, že lidé si pamatují víc to, jaká jste měli gesta, mimiku, oblečení a jaká byla atmosféra než vaše grafy a fakta? Chcete přijít na kloub tajemství, jak se skutečně lidé rozhodují? Chcete mít skutečný vliv?

Překvapte. Zaujměte hned prvními slovy. Oslovte podvědomí posluchačů dřív než se jejich mozek vypne nudou nebo nezájmem.

 

Řekneme si o pravidlech prezentace a komunikace, které fungují již po staletí, ale také o pravidlech nové doby. Kolik času máte než ztratíte pozornost posluchačů? Proč moderní média – od reklam po zpravodajství – mluví v příbězích? A odpovíme si na základní otázku všech účastníků – budu to umět? Zjistíme, že vyprávět umíme všichni.

Probereme také tato témata:

  • základy prezentace a komunikace verbální i neverbální
  • Jak získat partnerovu pozornost
  • Zasedací pořádek a práce s prostorem a s publikem
  • Jak přijímat negativní signály
  • Desatero pro tvorbu příběhu – kouzlo storytellingu

Samozřejmě že nejefektivnější je práce konkrétní, proto budeme pracovat na vašich prezentacích, které si připravíte. Vytvoříme příběh, strukturu, podíváme se na funkčnost power pointové prezentace, zjistíme, jaké rekvizity by se vám hodily. Zvlášť odborníci v určitém oboru často považují věci pro ně samozřejmé za nezajímavé pro posluchače. Poznáte, jak úžasně vzrušující může být váš obor, byť by to byly jen barevné grafy.

Počet účastníků: max 20

Reference

Božena Ranecká, specialista PR a interní komunikace

"Zaměstnanci naší firmy ( vrcholový a střední management a mladí adepti na tyto pozice) se účastnili čtyřdenní Komunikační akademie Hospodářské komory Havlíčkův Brod. Všichni účastníci hodnotili kurz pozitivně, jako velmi přínosný. Oceňovali profesionální a individuální přístup lektorky ke každému z nich, přizpůsobení výkladu, rozbor témat do detailů a praktickou část s nácvikem typů komunikace v různých situacích."

Reference

Herecké role v praxi personalisty - Havlíčkův Brod únor 2017:

Bc. Lenka Valová, B:TECH

"Název školení ve mně trochu budil obavy, jak to bude s autenticitou a předstíráním, téma pro mě bylo zcela nové a neuměla jsem si pod ním nic představit. Herecká role jako ochrana a pomoc při zvládnutí vlastní komunikace v náročných situací mě nadchla, včetně teoretického kontextu vysvětleného lektorkou. Je neuvěřitelné jak se lektorce do tak krátkého času podařilo dostat teorii, praktickou část vlastní tvorby role i jejího vyzkoušení formou zážitku. Umím si představit i celodenní akci. Pro mě osobně to byl velmi transformační zážitek s velkým dopadem do skutečného pracovního života.Děkuji!!"

Reference

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka 1.VOX a.s.

„Semináře Mgr. Jarmily Skopalové jsou jedinečné svojí praktičností a ojedinělým individuálním přístupem. Každý účastník si odnese přesně ty informace, které pro sebe potřebuje. I to je důvodem nebývale širokého spektra účastníků – od státní správy až po velké soukromé subjekty. Z její učebny se vždy ozývá smích, ale ve chvílích cvičení vyžaduje i na chodbách naprostý klid. Pro svoje „ovečky“ vždy vytvoří bezpečné prostředí, kde se střídají emoce, ale končí se vždy s úlevou a úsměvem.“

KONTAKT

Jarmila skopalová

+420 773 64 59 16

skopalova@generacevysocina.cz

GENERACE VYSOČINA s.r.o.

Palackého 220, 588 13

Polná Ič: 029 70 287

generace vysočina 2019 ® Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost Novotný fotograf