Outplacement program

Změna zaměstnání může být příležitostí posunout se dál či jinam ve vlastním životě, ale také se může stát nejstresovějším obdobím. Pomoc zaměstnancům v této situaci je nejen trendem doby, ale také projevem slušnosti, úcty a díku za loajalitu a čas, který poskytli firmě. Právě slušnost je to, po čem dnes lidé tolik volají. Firmy mohou navracet její pravidla do života jednoduchými způsoby – třeba právě nabídkou odborné a vstřícné pomoci při odchodu do nového životního období. Dají tak najevo, že při tomto zásadním kroku jejich brzy bývalý zaměstnanec nebude sám. V neposlední řadě tak přispívají i ke své dobré pověsti ve společnosti.

Cílem je posílit sebevědomí odcházejících zaměstnanců nejen pro hledání nového zaměstnání, ale také při přechodu do nových kolektivů.

Praktický seminář s nácvikem pomůže nalézt prostředky ke zvládnutí  stresových situací při pohovorech či v nových kolektivech.

 

  • specifikace individuálních problémových situací a stresorů (účastníci mají možnost zaslat předem anonymně)
  • prvních 15 vteřin, které určí náš osud: co a jak v nich sdělujeme
  • neverbální signály a jejich sjednocení se slovy
  • videoukázky sjednocení či rozpolcení verbálních a neverbálních signálů
  • praktický nácvik situací s přihlédnutím k individuálním vlastnostem, temporytmu a osobnosti účastníků
  • příchod na pohovor, odpovědi na některé základní otázky, první vstup do nového kolektivu

 

Počet účastníků: max 10

Reference

Božena Ranecká, specialista PR a interní komunikace

"Zaměstnanci naší firmy ( vrcholový a střední management a mladí adepti na tyto pozice) se účastnili čtyřdenní Komunikační akademie Hospodářské komory Havlíčkův Brod. Všichni účastníci hodnotili kurz pozitivně, jako velmi přínosný. Oceňovali profesionální a individuální přístup lektorky ke každému z nich, přizpůsobení výkladu, rozbor témat do detailů a praktickou část s nácvikem typů komunikace v různých situacích."

Reference

Herecké role v praxi personalisty - Havlíčkův Brod únor 2017:

Bc. Lenka Valová, B:TECH

"Název školení ve mně trochu budil obavy, jak to bude s autenticitou a předstíráním, téma pro mě bylo zcela nové a neuměla jsem si pod ním nic představit. Herecká role jako ochrana a pomoc při zvládnutí vlastní komunikace v náročných situací mě nadchla, včetně teoretického kontextu vysvětleného lektorkou. Je neuvěřitelné jak se lektorce do tak krátkého času podařilo dostat teorii, praktickou část vlastní tvorby role i jejího vyzkoušení formou zážitku. Umím si představit i celodenní akci. Pro mě osobně to byl velmi transformační zážitek s velkým dopadem do skutečného pracovního života.Děkuji!!"

Reference

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka 1.VOX a.s.

„Semináře Mgr. Jarmily Skopalové jsou jedinečné svojí praktičností a ojedinělým individuálním přístupem. Každý účastník si odnese přesně ty informace, které pro sebe potřebuje. I to je důvodem nebývale širokého spektra účastníků – od státní správy až po velké soukromé subjekty. Z její učebny se vždy ozývá smích, ale ve chvílích cvičení vyžaduje i na chodbách naprostý klid. Pro svoje „ovečky“ vždy vytvoří bezpečné prostředí, kde se střídají emoce, ale končí se vždy s úlevou a úsměvem.“

KONTAKT

Jarmila skopalová

+420 773 64 59 16

skopalova@generacevysocina.cz

GENERACE VYSOČINA s.r.o.

Palackého 220, 588 13

Polná Ič: 029 70 287

generace vysočina 2019 ® Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost Novotný fotograf