Neverbální komunikace a její velmi hlasité projevy

Co o sobě říkáte, když podáváte ruku?

Je stůl bezpečnostní val nebo překážka?

Jak výběr slov ovlivní naše neverbální reakce?

A jak správně políbit ruku?

 

V tomto workshopu si vyzkoušíte, jak sjednotit všechny dostupné komunikační signály tak, aby vaše sdělení působilo jednotně. Tedy aby gesta nebo mimika neříkaly něco jihé než vaše slova. Probereme také tato témata:

  • Prolínání verbální a neverbální komunikace: tělo, tvář, hlas a gesta jako ukazatel emocí.
  • Řeč ramen a nohou
  • Cvičení Hakomi: somatická psychoterapie a mindfulness jako cesta k sebeovládání.
  • Situace z praxe: silové či přátelské rozsazení u stolu. Kulatý stůl není o jednotě.  Jak se postavit ve skupině a jak poznat svoje postavení. Hlas a mlčení jako výrazný signál mimoslovní komunikace.
  • Etiketa jako mezinárodní porozumění beze slov
  • Jak naše vnitřní orgány reagují na naše emoce a jak naše pocity ovlivňují naše zdraví vlivem na napětí uvnitř těla.
Počet účastníků: max 15

Reference

Božena Ranecká, specialista PR a interní komunikace

"Zaměstnanci naší firmy ( vrcholový a střední management a mladí adepti na tyto pozice) se účastnili čtyřdenní Komunikační akademie Hospodářské komory Havlíčkův Brod. Všichni účastníci hodnotili kurz pozitivně, jako velmi přínosný. Oceňovali profesionální a individuální přístup lektorky ke každému z nich, přizpůsobení výkladu, rozbor témat do detailů a praktickou část s nácvikem typů komunikace v různých situacích."

Reference

Herecké role v praxi personalisty - Havlíčkův Brod únor 2017:

Bc. Lenka Valová, B:TECH

"Název školení ve mně trochu budil obavy, jak to bude s autenticitou a předstíráním, téma pro mě bylo zcela nové a neuměla jsem si pod ním nic představit. Herecká role jako ochrana a pomoc při zvládnutí vlastní komunikace v náročných situací mě nadchla, včetně teoretického kontextu vysvětleného lektorkou. Je neuvěřitelné jak se lektorce do tak krátkého času podařilo dostat teorii, praktickou část vlastní tvorby role i jejího vyzkoušení formou zážitku. Umím si představit i celodenní akci. Pro mě osobně to byl velmi transformační zážitek s velkým dopadem do skutečného pracovního života.Děkuji!!"

Reference

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka 1.VOX a.s.

„Semináře Mgr. Jarmily Skopalové jsou jedinečné svojí praktičností a ojedinělým individuálním přístupem. Každý účastník si odnese přesně ty informace, které pro sebe potřebuje. I to je důvodem nebývale širokého spektra účastníků – od státní správy až po velké soukromé subjekty. Z její učebny se vždy ozývá smích, ale ve chvílích cvičení vyžaduje i na chodbách naprostý klid. Pro svoje „ovečky“ vždy vytvoří bezpečné prostředí, kde se střídají emoce, ale končí se vždy s úlevou a úsměvem.“

KONTAKT

Jarmila skopalová

+420 773 64 59 16

skopalova@generacevysocina.cz

GENERACE VYSOČINA s.r.o.

Palackého 220, 588 13

Polná Ič: 029 70 287

generace vysočina 2019 ® Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost Novotný fotograf