Mediální tréninky

Chcete se stát moderátorem a nejste si jisti sami sebou?

Postavil vás život do role dramaturga a vy si nejste jisti, v čem spočívá jeho práce ?

Vystupování na veřejnosti či v médiích spolu můžeme trénovat v sestavě, která vám bude vyhovovat. Vyberte si ta témata, která vás zajímají, či situace, které vás čekají.

Výběr Vašich témat

MODERÁTOR – jeho role v různých typech pořadů, řemeslné základy

 • Moderátor jako tvůrce atmosféry
 • Moderátor v různých žánrech (talk show, obchodní magazín, zábavný pořad, publicistika)
 • Jak pracovat s hostem
 • Jak pracovat s publikem (televize, rozhlas)
 • Stavba rozhovoru
 • Moderace speciálních pořadů - oborové komerční pořady (teleshopping, product placement)
 • Hlasová příprava

 

 

DRAMATURG – tvůrce i pomocník

 • Role dramaturga v procesu tvorby
 • Dramaturgické principy a postupy v různých typech pořadů (seriál, event, film, zábavné pořady, zájmové magazíny)
 • Dramaturg jako „mediátor“ při výrobě televizních pořadů – spolupráce s externími partnery, produkcí, štábem
 • Speciální dramaturgie – oborové komerční pořady (teleshopping, product placement)

 

Klientský rozhovor ( 3 hodiny)

 • Příprava – struktura rozhovoru, obsah textu, jak pracovat s délkou rozhovoru
 •  Příprava na příchod do studia – koho potkám, na co mám právo a co je rutinní součástí     každé profese, se kterou se setkám
 •  První vstup do studia – profese, lidé, oblečení, tréma
 •  Stavba rozhovoru vzhledem k délce natáčení, upřesnění otázek a odpovědí
 •  Specifikace tématu rozhovoru dle zadání klienta
 •  Stavba rozhovoru vzhledem k délce natáčení, upřesnění otázek a odpovědí

 

Tvář firmy (2x4 hodiny - pokud jde o přípravu konkrétního rozhovoru, 2x3 hodiny – pokud jde o teoretickou mediální přípravu)

 • Obraz firmy na veřejnosti a já jako nosič jejího jména (image)
 • Komunikace se zástupcem médií (jak přesně vyjádřit požadavek, co je možné  požadovat)
 • TP a PP rozhovor – zákonitosti teleshoppingu a product placementu
 • Příprava hlasová – dýchání, mluva, čtení textu
 • Příprava pro rozhlasové vystoupení – specifika média pouze pro uši
 • Příprava pro vystoupení v televizi
 • Klientský rozhovor

Chcete šikovného zaměstnance pověřit moderováním vašich firemních akcí?

Je před vámi veřejné vystoupení?

Máte touhu vystupovat před lidmi? Moderovat? Dělat hostitele?

Chcete pomoci dopracovat váš projev či rozhovor?

Máte trému, protože nevíte, do čeho jdete?

 

6x3 hodiny  v šestitýdenním cyklu

V každé lekci je pravidelný trénink a jedno hlavní téma:

Pravidelná hodina: hlasová výchova – dýchání, artikulace, práce s hlasem v prostoru

 

1.lekce:

Specifika jednotlivých vystoupení – moderování akce, rozhovor na jevišti, prezentace úkolu.

2.lekce:

Moderování akce – schopnost ihned reagovat na změny. Postoj na jevišti, vnější projev.

3.lekce:

Komunikace se zástupcem médií (jak přesně vyjádřit požadavek, co je možné  požadovat). Obraz firmy na veřejnosti a já jako nosič jejího jména (image).

4.lekce:

Práce s diváky – akce a reakce, kouzlo pauzy a mlčení, temporytmus řeči, hlasitost a práce s ní.

5.lekce:

Tréma a jak ji zvládnout. Talk show jako moderní způsob vedení rozhovoru. Zákonitosti vedení rozhovoru a jeho příprava.

6.lekce:

Základy dramaturgie – co to je, jak připravit dramaturgii akce.

Cenová nabídka spolupráce

1 hodina = 1200,- Kč/max 5 účastníků

1 hodina = 1500,- Kč/max 10 účastníků

Kurzy probíhají v prostorách klienta.

Dojezd do sídla  klienta = 6,- kč/ 1 km.

 

V případě vašeho zájmu je možné pracovat s kameramanem a režisérkou. Tuto variantu doporučujeme u většího počtu zájemců. Cena se pak odvíjí od počtu účastníků, doby trvání a místa konání.

Reference

Božena Ranecká, specialista PR a interní komunikace

"Zaměstnanci naší firmy ( vrcholový a střední management a mladí adepti na tyto pozice) se účastnili čtyřdenní Komunikační akademie Hospodářské komory Havlíčkův Brod. Všichni účastníci hodnotili kurz pozitivně, jako velmi přínosný. Oceňovali profesionální a individuální přístup lektorky ke každému z nich, přizpůsobení výkladu, rozbor témat do detailů a praktickou část s nácvikem typů komunikace v různých situacích."

Reference

Herecké role v praxi personalisty - Havlíčkův Brod únor 2017:

Bc. Lenka Valová, B:TECH

"Název školení ve mně trochu budil obavy, jak to bude s autenticitou a předstíráním, téma pro mě bylo zcela nové a neuměla jsem si pod ním nic představit. Herecká role jako ochrana a pomoc při zvládnutí vlastní komunikace v náročných situací mě nadchla, včetně teoretického kontextu vysvětleného lektorkou. Je neuvěřitelné jak se lektorce do tak krátkého času podařilo dostat teorii, praktickou část vlastní tvorby role i jejího vyzkoušení formou zážitku. Umím si představit i celodenní akci. Pro mě osobně to byl velmi transformační zážitek s velkým dopadem do skutečného pracovního života.Děkuji!!"

Reference

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka 1.VOX a.s.

„Semináře Mgr. Jarmily Skopalové jsou jedinečné svojí praktičností a ojedinělým individuálním přístupem. Každý účastník si odnese přesně ty informace, které pro sebe potřebuje. I to je důvodem nebývale širokého spektra účastníků – od státní správy až po velké soukromé subjekty. Z její učebny se vždy ozývá smích, ale ve chvílích cvičení vyžaduje i na chodbách naprostý klid. Pro svoje „ovečky“ vždy vytvoří bezpečné prostředí, kde se střídají emoce, ale končí se vždy s úlevou a úsměvem.“

KONTAKT

Jarmila skopalová

+420 773 64 59 16

skopalova@generacevysocina.cz

GENERACE VYSOČINA s.r.o.

Palackého 220, 588 13

Polná Ič: 029 70 287

generace vysočina 2019 ® Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost Novotný fotograf