Svízele domácí komunikace

Největší hrozbou komunikační bariéry v rodině je nedodržování komunikačních pravidel a slušného chování. Zdá se vám to banální? Taky to je banální a proto se to dá velmi snadno napravit. Za předpokladu, že budete dodržovat určitá pravidla jako třeba:

- Neříkat doma to, co byste se nikdy neodvážili říct na veřejnosti někomu cizímu

- Nejen poslouchat, co druzí říkají, ale také je slyšet

- Říct dostatek informací k pochopení vašeho chování či nálady, ale nezahltit a nezamotat situaci

To jsou jen některá pravidla, která si probereme v praxi.

V tomto kurzu budete vy jeho spolutvůrci. Budete spoluvytvářet atmosféru intimity, pomoci a sounáležitosti s lidmi, které možná uvidíte poprvé a naposledy v životě. Stejně jako důvěra bude samozřejmá i naprostá diskrétnost nás všech vzájemně.

 

Vaším úkolem bude přinést na kurz otázky a situace. 

 

Buďte připraveni sdílet s ostatními jejich i své mezní situace. Buďte připraveni nehodnotit, ale přijímat lidi takové, jací se zrovna ten den sejdou.

Počet účastníků neomezen

Reference

Herecké role v praxi personalisty - Havlíčkův Brod únor 2017:

Bc. Lenka Valová, B:TECH

"Název školení ve mně trochu budil obavy, jak to bude s autenticitou a předstíráním, téma pro mě bylo zcela nové a neuměla jsem si pod ním nic představit. Herecká role jako ochrana a pomoc při zvládnutí vlastní komunikace v náročných situací mě nadchla, včetně teoretického kontextu vysvětleného lektorkou. Je neuvěřitelné jak se lektorce do tak krátkého času podařilo dostat teorii, praktickou část vlastní tvorby role i jejího vyzkoušení formou zážitku. Umím si představit i celodenní akci. Pro mě osobně to byl velmi transformační zážitek s velkým dopadem do skutečného pracovního života.Děkuji!!"

KONTAKT

Jarmila skopalová

+420 602 502 520

skopalova@generacevysocina.cz

GENERACE VYSOČINA s.r.o.

Palackého 220, 588 13

Polná Ič: 029 70 287

generace vysočina 2019 ® Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost Novotný fotograf