Komunikační typologie a místo v tlupě

Jaké místo vám dala vaše tlupa tlupa? Vyhovuje vám místo, které jste v kolektivu dostali už někdy ve školce nebo škole? Nedaří se vám vymanit se z kruhu, postoupit na lepší místo, získat si autoritu? Váš způsob komunikace vám podráží nohy, tak se na ně zase rychle postavte!

 

Nejdřív zjistíme, jaké je vaše postavení v tlupě - jste vůdcové, otloukánci, manipulatni, baviči? Pak zjistíme, jaký komunikační vzorec používáte – zda jste pyšná princezna, růžová ropucha, starosta, otec Školastykus či Kecal.

 

Zdá se vám, že všechny tyto postavy jsou negativní? Každý stín má své světlo, každá mince dvě strany. Mít takovou Růžovou ropuchu za kamarádku je terno, protože je extrémně ochranitelská a loajální. Kecal zase dokáže uvolnit atmosféru, nebere věci tak vážně a umožní kolektivu nadhled. 

Postupně zjistíte, proč zůstáváte v životě na místě, které vám nevyhovuje. Protože když jste třeba ve školce postaveni do role šaška, může vám to dlouho vyhovovat. Přes vysokou školu až do práce. Ale s tímto komunikačním typem se nikdy nemůžete stát ředitelem firmy. Pokud máte takové ambice a schopnosti, ale nedaří se to, je třeba změnit svůj komunikační typ

 

Tento seminář je vhodný nejen pro jednotlivé zájemce, ale také pro firmy, které chtějí efektivně pracovat s portfoliem zaměstnanců a využít maximálně jejich potenciál. Protože i ten nejméně oblíbený kolega má vlastnost, díky které je platným kolečkem v soukolí firmy.

Počet účastníků: max 15

Reference

Herecké role v praxi personalisty - Havlíčkův Brod únor 2017:

Bc. Lenka Valová, B:TECH

"Název školení ve mně trochu budil obavy, jak to bude s autenticitou a předstíráním, téma pro mě bylo zcela nové a neuměla jsem si pod ním nic představit. Herecká role jako ochrana a pomoc při zvládnutí vlastní komunikace v náročných situací mě nadchla, včetně teoretického kontextu vysvětleného lektorkou. Je neuvěřitelné jak se lektorce do tak krátkého času podařilo dostat teorii, praktickou část vlastní tvorby role i jejího vyzkoušení formou zážitku. Umím si představit i celodenní akci. Pro mě osobně to byl velmi transformační zážitek s velkým dopadem do skutečného pracovního života.Děkuji!!"

KONTAKT

Jarmila skopalová

+420 602 502 520

skopalova@generacevysocina.cz

GENERACE VYSOČINA s.r.o.

Palackého 220, 588 13

Polná Ič: 029 70 287

generace vysočina 2019 ® Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost Novotný fotograf