Reference

Hospodářská komora Havlíčkův Brod - První pracovní pohovor, v běhu je čtyřdenní projekt Komunikační akademie: Vliv emocí na jednání a jejich verbální i neverbální projevy, Neverbální komunikace a její velmi hlasité projevy, Místo v tlupě, Tlupa kolem mě a já v tlupě (využití všech aspektů osobnosti každého člena kolektivu pro co nejefektivnější využití a pro jeho vlastní pocit radosti z práce ve firmě)

 

Krajský úřad Kraj Vysočina - školení pro ředitele sociálních ústavů Kraje: Mediální trénink, Neverbální komunikace

 

MPSV - akreditovaný seminář na téma vlivu emocí na jednání a zvládání krizových situací

 

B:Tech - Mediální trénink  ( marketing podle archetypu, neverbální  komunikace, storytelling)

 

TUL Ústav nanotechnologie Liberec - Prezentační dovednosti a zpracování prezentace ve všech aspektech (práce s hlasem a tělem v prostoru, obrazová versus verbální složka prezentace, storytelling jako oslovení podvědomí posluchače a získání jeho pozornosti)

PLEAS - Neverbální  komunikace a zvládání krizových situací

 

Dům techniky Pardubice - Zvládání krizových situací proměnou komunikace 

 

SVOŠS Jihlava - Hakomi somatická psychoterapie jako způsob zklidnění  emocí a situace

 

Bellinda - individuální konzultace na téma spolupráce vedoucího oddělení a jeho asistentky, práce v delším časovém období s hodnocením výsledků

 

 

Reference

Herecké role v praxi personalisty - Havlíčkův Brod únor 2017:

Bc. Lenka Valová, B:TECH

"Název školení ve mně trochu budil obavy, jak to bude s autenticitou a předstíráním, téma pro mě bylo zcela nové a neuměla jsem si pod ním nic představit. Herecká role jako ochrana a pomoc při zvládnutí vlastní komunikace v náročných situací mě nadchla, včetně teoretického kontextu vysvětleného lektorkou. Je neuvěřitelné jak se lektorce do tak krátkého času podařilo dostat teorii, praktickou část vlastní tvorby role i jejího vyzkoušení formou zážitku. Umím si představit i celodenní akci. Pro mě osobně to byl velmi transformační zážitek s velkým dopadem do skutečného pracovního života.Děkuji!!"

KONTAKT

Jarmila skopalová

+420 602 502 520

skopalova@generacevysocina.cz

GENERACE VYSOČINA s.r.o.

Palackého 220, 588 13

Polná Ič: 029 70 287

generace vysočina 2019 ® Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost Novotný fotograf