Vliv emocí na jednání

Všichni si pečlivě chystáme svůj projev, oblečení, technické pomůcky, prezentace. Ale chystáme si taky sami sebe?

Emocionální příprava na jednání – to je kouzlo, které v tomto workshopu objevíme.

Představte si emoci jako míček na gumě, která je k vám přilepena. Když budete míček odrážet, vždy vás zpětně zasáhne s ještě větší razancí. Když jej poznáte, necháte na pokoji a nebudete do něj vkládat tolik energie, zůstane ležet a po čase guma steří a odpadne.  Jaký míček vhazujete do ringu vy? Jaký míček s vámi cloumá?

Také se naučíme:

- Uvědomit si, jakého výsledku při jednání či prezentaci chcete dosáhnout. Stanovit si cíl a cestu k němu – argumentace. 

- Uvědomit si sporné body, které mohou vést ke konfliktu – stanovit si meze kompromisu, které jsem ochotna učinit. 

- Příchod na jednání – ovlivnění počátku rozhovoru (emocionální inteligence – schopnost rozpoznat emoce druhých - nevnést nejistotu či zlobu)

- Vnější  prvky, které ovlivňují pocit, který předávám

- Ovlivňování emocionálních procesů v průběhu jednání či prezentace

- Reakce na nesouhlasné projevy

- Schopnost naslouchání je součástí schopnosti vnímání emocí. Nejde jen o kladení názorů, ale o skutečné slyšení, poslouchání, vnímání a reakci.

Počet účastníků neomezen

Reference

Božena Ranecká, specialista PR a interní komunikace

"Zaměstnanci naší firmy ( vrcholový a střední management a mladí adepti na tyto pozice) se účastnili čtyřdenní Komunikační akademie Hospodářské komory Havlíčkův Brod. Všichni účastníci hodnotili kurz pozitivně, jako velmi přínosný. Oceňovali profesionální a individuální přístup lektorky ke každému z nich, přizpůsobení výkladu, rozbor témat do detailů a praktickou část s nácvikem typů komunikace v různých situacích."

Reference

Herecké role v praxi personalisty - Havlíčkův Brod únor 2017:

Bc. Lenka Valová, B:TECH

"Název školení ve mně trochu budil obavy, jak to bude s autenticitou a předstíráním, téma pro mě bylo zcela nové a neuměla jsem si pod ním nic představit. Herecká role jako ochrana a pomoc při zvládnutí vlastní komunikace v náročných situací mě nadchla, včetně teoretického kontextu vysvětleného lektorkou. Je neuvěřitelné jak se lektorce do tak krátkého času podařilo dostat teorii, praktickou část vlastní tvorby role i jejího vyzkoušení formou zážitku. Umím si představit i celodenní akci. Pro mě osobně to byl velmi transformační zážitek s velkým dopadem do skutečného pracovního života.Děkuji!!"

Reference

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka 1.VOX a.s.

„Semináře Mgr. Jarmily Skopalové jsou jedinečné svojí praktičností a ojedinělým individuálním přístupem. Každý účastník si odnese přesně ty informace, které pro sebe potřebuje. I to je důvodem nebývale širokého spektra účastníků – od státní správy až po velké soukromé subjekty. Z její učebny se vždy ozývá smích, ale ve chvílích cvičení vyžaduje i na chodbách naprostý klid. Pro svoje „ovečky“ vždy vytvoří bezpečné prostředí, kde se střídají emoce, ale končí se vždy s úlevou a úsměvem.“

KONTAKT

Jarmila skopalová

+420 773 64 59 16

skopalova@generacevysocina.cz

GENERACE VYSOČINA s.r.o.

Palackého 220, 588 13

Polná Ič: 029 70 287

generace vysočina 2019 ® Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost Novotný fotograf