Podnikání v souvislostech

Ekonomika a podnikání jsou dnes ve zmatku.

Dochází ke kolapsu světového systému.

Migrace už přerůstá do stěhování národů.

Čeká nás stěhování lidí nejen z důvodů válek, ale hlavně za vodou. Voda mizí i naším přičiněním.  Dochází ke klimatickým změnám.

Ať chceme nebo nechceme, je třeba si přiznat, že jsme v nové éře evoluce.

Tato nová éra vede k jednotě a rozšíření našeho vědomí, k vědomí souvislostí.

Jsme v éře, kdy světové systémy selhávají. Je patrné, že systém vede k útlaku a recesi ve všech oblastech života. Ať jsou to systémy ekonomické nebo náboženské nebo společenské.

Je třeba se opět vrátit k individualitě. Tedy k sobě samým. K vědomí propojenosti nás všech.

Zdá se to jako protimluv – jednota lidí a na druhé straně orientace na rozvoj individualit. Znovu je třeba si připomenout, že jsme všichni propojeni, jeden ovlivňujeme druhého.

Proto tak záleží na tom, zda každý známe svoje schopnosti, svoje dary, svoje slabiny. Pak si lépe najdeme místo v kruhu ostatních.

Schopnost dát věci do souvislostí je to, co činí naše jednání uvědomělým.

 

Zodpovědným. Jestliže jsme schopni vnímat své okolí, je jasné, že jsme schopni vcítění. Tedy jistého duchovního pohledu na věci kolem nás. Není to ezoterika ani náboženství – je to spiritualita, o které se dnes tolik mluví  a v našem českém údolí je to zatím trochu černobílé – buď jste ekolog nebo ropák až do krve.

Slovo uvědomělý má z minulosti velmi politické konotace. Dejme mu zpět jeho pravý význam. Uvědomělý člověk ví, proč dělá to, co dělá, a jak to ovlivňuje jeho samého  i svět okolo.

Podnikání v souvislostech je schopnost vnímat pocitem souvislosti svých podnikatelských rozhodnutí – propojenost s lidmi, věcmi, přírodou, světem okolo.

Když se rozhodnete postavit továrnu na chráněném území, tak se vám to jistě za vynaložení velkého úsilí povede. Ale vynaložíte víc úsilí, než je nezbytně nutné. Budete otravovat úředníky i ochránce přírody. Vaši zaměstnanci nebudou v tom kraji oblíbení. Vaše rodina bude každý večer potkávat nerudného tatínka. A přitom by třeba stačilo postavit továrnu o kilometr jinde a tohle všechno se vyřeší.

Vaše rozhodnutí se dotkne spousty lidí. Za ty všechny máte zodpovědnost. Ať se vám to líbí nebo ne – těm všem sloužíte. Ano – mít moc rozhodovat znamená sloužit.

Podnikání je služba.

Počet účastníků neomezen

Reference

Božena Ranecká, specialista PR a interní komunikace

"Zaměstnanci naší firmy ( vrcholový a střední management a mladí adepti na tyto pozice) se účastnili čtyřdenní Komunikační akademie Hospodářské komory Havlíčkův Brod. Všichni účastníci hodnotili kurz pozitivně, jako velmi přínosný. Oceňovali profesionální a individuální přístup lektorky ke každému z nich, přizpůsobení výkladu, rozbor témat do detailů a praktickou část s nácvikem typů komunikace v různých situacích."

Reference

Herecké role v praxi personalisty - Havlíčkův Brod únor 2017:

Bc. Lenka Valová, B:TECH

"Název školení ve mně trochu budil obavy, jak to bude s autenticitou a předstíráním, téma pro mě bylo zcela nové a neuměla jsem si pod ním nic představit. Herecká role jako ochrana a pomoc při zvládnutí vlastní komunikace v náročných situací mě nadchla, včetně teoretického kontextu vysvětleného lektorkou. Je neuvěřitelné jak se lektorce do tak krátkého času podařilo dostat teorii, praktickou část vlastní tvorby role i jejího vyzkoušení formou zážitku. Umím si představit i celodenní akci. Pro mě osobně to byl velmi transformační zážitek s velkým dopadem do skutečného pracovního života.Děkuji!!"

Reference

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka 1.VOX a.s.

„Semináře Mgr. Jarmily Skopalové jsou jedinečné svojí praktičností a ojedinělým individuálním přístupem. Každý účastník si odnese přesně ty informace, které pro sebe potřebuje. I to je důvodem nebývale širokého spektra účastníků – od státní správy až po velké soukromé subjekty. Z její učebny se vždy ozývá smích, ale ve chvílích cvičení vyžaduje i na chodbách naprostý klid. Pro svoje „ovečky“ vždy vytvoří bezpečné prostředí, kde se střídají emoce, ale končí se vždy s úlevou a úsměvem.“

KONTAKT

Jarmila skopalová

+420 773 64 59 16

skopalova@generacevysocina.cz

GENERACE VYSOČINA s.r.o.

Palackého 220, 588 13

Polná Ič: 029 70 287

generace vysočina 2019 ® Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost Novotný fotograf