Je váš názor skutečně váš? Manipulace myšlení a jak ji rozeznat

Dvacet let práce v médiích mě donutilo přemýšlet o tom, jak se tvoří názory, vkus a přístup lidí k informacím. Poznala jsem cesty, jak lidi rychle pobavit, jak jim podprahově vtisknout představu či emoci. Vím, jak diváky i posluchače ovlivňuje hlas, ticho, úsměv, zamračení, gesto i úhel pohledu kamery. Jak silný vliv na naše emoce a tedy i tvorbu názoru má zvuk a světlo. Své poznatky přináším v tomto semináři.

Seminář je určen všem, kteří si chtějí ověřit, zda jejich názor je skutečně vytvořen jimi samými. Zvlášť pak pro manažery a zaměstnance, kteří potřebují poznat strategii tvorby názoru. 

Všem, kdo se chtějí orientovat ve vlivech, které na nás tlačí a vnucují nám ideje a postupy, o kterých často ani neuvažujeme a jen je nevědomě přijímáme.

 

Náš vlastní názor je to, co nás charakterizuje, spoluvytváří náš vnější obraz, je zrcadlem naší osobnosti.

Ale je skutečně náš?

Kde se berou tak zvané vlastní názory?

Co, kdo a kdy je tvoří?

Poznejme vnější (manipulující) a vnitřní (skutečně naše) cesty k vlastnímu názoru.

Počet účastníků neomezen

Reference

Božena Ranecká, specialista PR a interní komunikace

"Zaměstnanci naší firmy ( vrcholový a střední management a mladí adepti na tyto pozice) se účastnili čtyřdenní Komunikační akademie Hospodářské komory Havlíčkův Brod. Všichni účastníci hodnotili kurz pozitivně, jako velmi přínosný. Oceňovali profesionální a individuální přístup lektorky ke každému z nich, přizpůsobení výkladu, rozbor témat do detailů a praktickou část s nácvikem typů komunikace v různých situacích."

Reference

Herecké role v praxi personalisty - Havlíčkův Brod únor 2017:

Bc. Lenka Valová, B:TECH

"Název školení ve mně trochu budil obavy, jak to bude s autenticitou a předstíráním, téma pro mě bylo zcela nové a neuměla jsem si pod ním nic představit. Herecká role jako ochrana a pomoc při zvládnutí vlastní komunikace v náročných situací mě nadchla, včetně teoretického kontextu vysvětleného lektorkou. Je neuvěřitelné jak se lektorce do tak krátkého času podařilo dostat teorii, praktickou část vlastní tvorby role i jejího vyzkoušení formou zážitku. Umím si představit i celodenní akci. Pro mě osobně to byl velmi transformační zážitek s velkým dopadem do skutečného pracovního života.Děkuji!!"

Reference

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka 1.VOX a.s.

„Semináře Mgr. Jarmily Skopalové jsou jedinečné svojí praktičností a ojedinělým individuálním přístupem. Každý účastník si odnese přesně ty informace, které pro sebe potřebuje. I to je důvodem nebývale širokého spektra účastníků – od státní správy až po velké soukromé subjekty. Z její učebny se vždy ozývá smích, ale ve chvílích cvičení vyžaduje i na chodbách naprostý klid. Pro svoje „ovečky“ vždy vytvoří bezpečné prostředí, kde se střídají emoce, ale končí se vždy s úlevou a úsměvem.“

KONTAKT

Jarmila skopalová

+420 773 64 59 16

skopalova@generacevysocina.cz

GENERACE VYSOČINA s.r.o.

Palackého 220, 588 13

Polná Ič: 029 70 287

generace vysočina 2019 ® Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila společnost Novotný fotograf